kontakt@vega-opakowania.pl         tel. 58 522 37 37

 

Katalog FEFCO

 

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ

Niniejszy katalog został opracowany przez FEFCO i ESBO jako oficjalny system, mający zastąpić długie i skomplikowane opisy konstrukcji opakowań z tektury prostymi symbolami powszechnie rozumianymi w skali międzynarodowej, niezależnie od różnic językowych.

Wykroje opakowań w niniejszym katalogu postrzegane są od strony wewnętrznej.

Wymiary arkuszy:
O ile nie podano inaczej, wymiary arkuszy tektury falistej podaje się w mm, jak następuje:

1 wymiar x 2 wymiar

1 wymiar = wzdłuż kierunku fali

2 wymiar = w poprzek kierunku fali

Składanie ręczne lub automatyczne
Każda konstrukcja opakowania ma jedną z następujących cech:
M – zwykłe składanie ręczne
A – zwykłe składanie automatyczne
M/A – oznacza, że składanie ma charakter ręczny lub automatyczny,
M+A wymaga połączenia obydwu rodzajów.

Wymiary pudeł:
O ile nie wskazano inaczej, wszystkie wymiary wyrażono jako wymiary wewnętrzne w mm jak następuje:

Długość (L) x Szerokość (B) x Wysokość (H).
Długość (L) = dłuższy z wymiarow w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Szerokość (B) = krótszy z wymiarow w ustawieniu do otwarcia opakowania.
Wysokość (H) = wymiar pomiędzy podstawa a góra opakowania.

Katalog FEFCO klasyfikuje opakowania w następujące grupy:

01 – Rolki i arkusze stosowane w handlu
02 – Pudła klapowe Pudełka klapowe sa to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, ktorych brzeg jest klejony, szyty, albo ktore maja połaczenie taśma klejąca oraz posiadaja gorne i dolne klapy. Producent wysyła je złożone na płasko, gotowe do użycia, a zamyka przy zastosowaniu klap.
03 – Pudła teleskopowe Pudła teleskopowe składaja się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka i/lub spodu, ktore zachodza teleskopowo na siebie.
04 – Pudła składane i tace Pudła składane i tace, zwykle składaja się tylko z jednego formatu. Dno pudła składa się tak, by utworzyc dwie lub więcej ścian bocznych oraz pokrywę. W niektorych wzorach moga się pojawiać zamknięcia, uchwyty, okienka itd.
05 – Pudła wsuwane Pudełka te składaja się w większej ilości z części (wewnętrznych oraz obwolut), ktore można w rożnych kierunkach wsuwac jedno w drugie. Grupa ta obejmuje także obwoluty dla innych pudeł.
06 – Pudełka trwale łączone Pudełka trwale łączone składaja się z dwóch oddzielnych części końcowych oraz korpusu i wymagają, przed ich użyciem, zszycia albo podobnej operacji.
07 – Pudełka klejone jednoczęściowe Są to pudełka klejone, złożone zwykle z jednej części, dostarczane w stanie złożnym i gotowe do użcia po ich prostym rozłożeniu.
09 – Wyposażenie wewnętrzne Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniajace itd., stanowiace elementy zwiazane z konstrukcja pudła albo osobne. Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie od wymagań zwiększana lub zmniejszana.