Specyficzną rolę w kształtowaniu się rynku opakowaniowego odgrywa ochrona środowiska, a w szczególności ustawodawstwo ekologiczne i wrażliwa świadomość użytkowników opakowań tekturowych. Papiernictwo europejskie było od średniowiecza gałęzią wytwórczości zużywającą surowiec wtórny. Początkowo dotyczyło to głównie ścinków lub niezadrukowanych odpadów arkuszy.
Wtedy brak umiejętności usuwania farby drukarskiej uniemożliwiał wykorzystanie zadrukowanych wyrobów. Dzisiaj już wykorzystywane są wszelkie odpady bez znaczenia na to czy mają nadruk.
Sektor opakowaniowy jest największym konsumentem odzyskanego papieru i tektury – prawie dwie trzecie makulatury jest stosowane do produkcji tektury falistej i pudełkowej oraz innych materiałów opakowaniowych.

„Udział makulatury w wyrobach gotowych obliczana jest na 70 %, pozostała część to drewno odpadowe, które pochodzi z pielęgnacji lasów.”

Tektura sama w sobie jest materiałem przyjaznym środowisku, a odpowiednio zaprojektowane opakowania tekturowe, w większości przypadków, pozwalają na zmniejszenie lub wyeliminowanie użycia styropianu czy innych tworzyw sztucznych.

 

1) Przegląd Papierniczy 11/2002 str.656
2) Magazyn Targowy nr5(61) VIII str. 37